Znów dobry zysk z lokat: do 7 % (ranking) - 1.09.2022 r.

Oszczędzanie na lokatach ponownie zaczęło przynosić duże korzyści, co jest wynikiem kolejnej podwyżki stóp procentowych. Bez zbędnych zachęt zapraszam do przeglądu najlepszych na rynku bankowym ofert lokat pieniężnych.

1 miejsce: Inbank - Lokata Lojalna 7 % na 3 lub 6 miesięcy 

Kwota: 5000 zł - do 50 000 zł na jednej lokacie. Okres: 3, 6 miesięcy. Oprocentowanie: do 7 % w skali roku. 
- Jak założyć lokatę?
Należy kliknąć przycisk „Załóż lokatę”, podać niezbędne dane osobowe, wybrać parametry lokaty, podpisać online umowę terminowej lokaty oszczędnościowej i zasilić ją przelewem w terminie do 5 dni od daty zawarcia umowy,
- Kto może założyć lokatę i w jakiej walucie?
W Inbanku lokatę mogą założyć polscy rezydenci podatkowi, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, numer PESEL i dowód osobisty. Lokatę można otworzyć wyłącznie w złotych polskich. 
- Czy lokata jest odnawialna?
Tak - zarówno na etapie zawierania umowy o lokatę, jak i w trakcie trwania lokaty możesz wybrać, czy lokata ma się automatycznie odnowić. Lokata odnawia się wraz z odsetkami na nową lokatę standardową na taki sam okres, jak pierwotna lokata oraz jest oprocentowana wg. stawek obowiązujących dla lokat standardowych w dniu odnowienia. W przypadku automatycznego odnowienia lokaty Inbank powiększy oprocentowanie po odnowieniu o bonus w wysokości +0.1%. 
- Jak i kiedy otrzymasz pieniądze z zyskiem z lokaty?
Po zerwaniu lub zakończeniu lokaty (o ile nie wybrałeś opcji automatycznego odnowienia) przeleją środki na rachunek, z którego zasiliłeś lokatę. Środki przekazują najpóźniej w kolejnym dniu roboczym po zakończeniu lokaty.
- Czy można założyć lokatę na inne, dłuższe okresy?
- Tak, ale będzie to  Lokata standardowa Inbank  -  na 1 miesiąc = 1,6 %, następnie 3, 6, 12, 24 miesięcy = 4 %, oraz 36, 48 i 60 miesięcy = 3,5 %, kwota nadal 5000 - 50 000 zł.
- Co to za bank ten Inbank?
Inbank jest bankiem utworzonym za zezwoleniem estońskich władz nadzorczych Finantsinspektsioon, posiada siedzibę przy Niine 11, 10414 Tallinn, w Estonii i prowadzi swoją działalność w Polsce poprzez Oddział: AS Inbank Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, ul. Fabryczna 5, 00-446 Warszawa.
- Czy lokata ma gwarancje bankowe?
Oczywiście - bez tego bank nie mógłby działać w Polsce. Gwarancją objęte są depozyty wraz z odsetkami do pełnej wysokości, maksymalnie do 100.000 euro w stosunku do pojedynczego deponenta.
- Czy można założyć lokatę w siedzibie banku?
Nie - lokata jest zakładana wyłącznie przez internet, 100 % online.
- Czy są wymagane jakieś dodatkowe warunki do spełnienia?
- Nie ma żadnych dodatkowych warunków ani kruczków. 
- A więc jakie warunki należy spełnić?
Umowa lokaty wchodzi w życie po spełnieniu łącznie następujących warunków: pozytywnej identyfikacji i weryfikacji tożsamości, zawarciu przez klienta i Inbank Umowy lokaty, oraz po wpływie do Inbanku środków w wysokości dokładnie kwoty lokaty w terminie do 5 dni od daty zawarcia umowy lokaty.
- Lokata na nowe środki dla nowych i obecnych klientów, można założyć dowolną liczbę lokat, zerwanie przed terminem to utrata promocyjnego oprocentowania.
- przykład lokaty: 50 000 zł na 6 miesięcy to zysk z odsetek = 1 533,33 zł.
- Ranking: lokata z najwyższym oprocentowaniem według zestawienia Bankier.pl, lider rankingu lokat na 1, 3, 6 i 12 miesięcy bez dodatkowych warunków, kwiecień 2022 r.